Come And Dine...Go And Die - Luke 14:16-35 The Shepherd And His Sheep - Luke 15:1-7 The Lost Sheep - Luke 15:1-7 What The Good Shepherd Does For His Sheep - Luke 15:1-7 The Shepherd Seeking His Sheep - Luke 15:3-7 The Lost Silver - Luke 15:8-10 The Value Of Just One - Luke 15:8-10 Magdukal ng lupa'y wala akong kaya; magpalimos ay nahihiya ako. (2 Chronicles 12:14). (19-31)1-12 Whatever we have, the property of it is God's; we have only the use of it, according to the direction of our great Lord, and … Those who interpret this narrative as a true incident have several reasons for doing so. At tinawag niya siya, at sa kaniya'y sinabi, Ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo? • At sinabi niya sa kaniya, Abutin mo ang iyong kasulatan, at maupo kang madali at isulat mong limangpu. At pinuri ng kaniyang panginoon ang lilong katiwala, sapagka't siya'y gumawang may katalinuhan: sapagka't ang mga anak ng sanglibutang ito, sa kanilang sariling lahi, ay matatalino kay sa mga anak ng ilaw. 17:10 what do "heart" and "reins" mean? English-Tagalog Bible. While his mother Mary was engaged to Joseph, but before they came together, 12 she was found to be pregnant through the Holy Spirit. For what is highly esteemed in human eyes is loathsome in the sight of God. I cannot dig; I am ashamed to beg"? 5 Luke 15 ; LK 15:1 Then drew near unto him all the publicans and sinners for to hear him. 1 At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. At sinabi niya, Isang daang takal na trigo. I cannot dig; I am ashamed to beg"? This doctrine however is rejected by those who are in self-love, and who on that account seek worldly reputation, not aware that all their secret purposes and thoughts are exposed to the light of the Divine Truth, and that the love of human reputation, when exalted above that light, is an infernal love. 19 At tinawag niya siya, at sa kaniya'y sinabi, Ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo? 2 At tinawag niya siya, at sa kaniya'y sinabi, Ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo? Lucas 16:1-13 RTPV05. Mayroon ngang isang taong mayaman, at siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino, at sa araw-araw ay kumakain ng sagana: At isang pulubi na ang pangala'y Lazaro, lipos ng mga sugat, ay inilalagay sa kaniyang pintuan. ... At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. At sinabi niya sa kanila, Kayo ang nangagaaring-ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao; datapuwa't nakikilala ng Dios ang inyong mga puso; sapagka't ang dinadakila ng mga tao ay kasuklamsuklam sa paningin ng Dios. Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang panginoon: sapagka't kapopootan niya ang isa, at iibigin ang ikalawa; o di kaya'y magtatapat sa isa, at pawawalang halaga ang ikalawa. Sign Up or Login. • Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Magdukal ng lupa'y wala akong kaya; magpalimos ay nahihiya ako. At sinabi niya, Isang daang takal na langis. At kung di kayo naging mapagtapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa inyo'y magbibigay ng sa inyong sarili. 20 24 On the first day of the week, very early in the morning, the women took the spices they had prepared and went to the tomb. At nangyari, na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham: at namatay naman ang mayaman, at inilibing. 11 What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? 2 So he called him in and asked him, ‘What is this I hear about youGive an account of your management, because you cannot be manager any longer.’ 3 “The manager said to himself, ‘What shall I do now? How was changing what other people owed the master a good thing in the eyes of the master who will then put him in charge of much? Kung kayo nga'y di naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? Sign Up or Login. At sinabi niya, Isang daang takal na langis. What kind of "evil" did Rehoboam do? English. To Get the Full List of Definitions: 13 Those on the rocky ground are the ones who receive the word with joy when they hear it, but they have no root. Is Luke 16:19-31 a parable or an account of events that actually occurred? • 4 Nang magkagayon ay sinabi niya sa iba, At ikaw, gaano ang utang mo? Give an account of your management, because you cannot be manager any longer.’ 3 “The manager said to himself, ‘What shall I do now? Mayroon ngang isang taong mayaman, at siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino, at sa araw-araw ay kumakain ng sagana: Nguni't lubhang magaan pa ang mangawala ang langit at ang lupa, kay sa mahulog ang isang kudlit ng kautusan. Kabanata 16 . Luke 16:6 Gr baths, a Hebrew unit of measure equaling about 7-8 gal. In the parable of the rich man and Lazarus, why would someone in heaven want to cross the chasm to hell? At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kaniyang mga mata, at natanaw sa malayo si Abraham, at si Lazaro ay nasa kaniyang sinapupunan. What is the chasm described in Luke 16:19-26 that is fixed between Lazarus and the rich man? Nang magkagayon ay sinabi niya sa iba, At ikaw, gaano ang utang mo? At tinawag niya siya, at sa kaniya'y sinabi, Ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo? magbigay sulit ka ng pagiging katiwala; sapagka't hindi ka na maaaring maging katiwala pa. 16:1 And he said also unto his disciples, There was a certain rich man, which had a steward; and the same was accused unto him that he had wasted his goods. 3 What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.?". 1 At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. Nang magkagayon ay sinabi niya sa iba, At ikaw, gaano ang utang mo? 17:10 what do "heart" and "reins" mean? What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? 2 So he called him in and asked him, ‘What is this I hear about you? Ang bawa't lalaki na inihihiwalay ang kaniyang asawa, at magasawa sa iba, ay nagkakasala ng pangangalunya: at ang magasawa sa babaing inihiwalay ng kaniyang asawa ay nagkakasala ng pangangalunya. Luke 12:16-21 - Bible Search: Rich Fool: Back to Bible Passages (Lucas) Luke 12:16-21. What is the difference between hades and the lake of fire? 11 Hindi kayo makapaglilingkod sa Dios at sa mga kayamanan. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: • 1 Votes. 0 Votes, Luke 16:3 2 What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.?". What does the Bible say about impactful thoughts. Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang panginoon: sapagka't kapopootan niya ang isa, at iibigin ang ikalawa; o di kaya'y magtatapat sa isa, at pawawalang halaga ang ikalawa. Nagsalita uli si Jesus sa kanyang mga alagad, “May taong mayaman na may isang katiwala. Kung kayo nga'y di naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? 24 9 talata ng bibliya luke 16:10 11. Tagalog Bible: Luke. At sinabi ko sa inyo, Makipagkaibigan kayo sa pamamagitan ng kayamanan ng kasamaan; upang, kung kayo'y magkulang, ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tabernakulo. • • bible verse luke 16:10 11. At isang pulubi na ang pangala'y Lazaro, lipos ng mga sugat, ay inilalagay sa kaniyang pintuan, 6 15:1-32; p. 1412 The Lost is Found: We are to rejoice and celebrate whenever an unsaved person repents and becomes a member of God's eternal family. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin, at suguin mo si Lazaro, upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kaniyang daliri, at palamigin ang aking dila; sapagka't naghihirap ako sa alab na ito. At sinabi ng katiwala sa kaniyang sarili, Anong gagawin ko, yamang inaalis sa akin ng panginoon ko ang pagiging katiwala? The Parable of the Shrewd Manager. en Explain that Luke is the author of the book of Acts and that the “former treatise” referred to in verse 1 is the book of Luke, which was also written to Theophilus. • At sinabi niya, Ipinamamanhik ko nga sa iyo, ama, na suguin mo siya sa bahay ng aking ama; What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? 21 Luke 16:19 - 31 How can 2 Chronicles 9:25 say Solomon had 4,000 stalls when 1 Kings 4:26 says he had 40,000 stalls? Is the Lazarus in Luke 16:19 the same Lazarus in John 11:1? tl Nang masadlak ang Israel sa maraming idolatroso at imoral na mga gawain, hinatulan ni Jehova ang mga babae sa bansa sapagkat may-kapalaluan nilang ginagayakan at pinapalamutian ang kanilang sarili upang mang-akit ng mga lalaki, pati na ng mga lalaki mula sa ibang mga bansa. At bukod sa lahat ng ito, ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo, upang ang mga magibig tumawid buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maari, at gayon din walang makatawid mula diyan hanggang sa amin. What is the steward saying in this verse: "For my master has taken the stewardship away from me. 1 And he said also unto his disciples, There was a certain rich man, which had a steward; and the same was accused unto him that he had wasted his goods. Datapuwa't sinabi ni Abraham, Nasa kanila si Moises at ang mga propeta; bayaang sila'y pakinggan nila. At pagtawag niya sa bawa't isa sa mga may utang sa kaniyang panginoon, ay sinabi niya sa una, Gaano ang utang mo sa aking panginoon? Hindi kayo makapaglilingkod sa Dios at sa mga kayamanan. 16 Jesus told his disciples: “There was a rich man whose manager was accused of wasting his possessions. At tinawag niya siya, at sa kaniya'y sinabi, Ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo? To Get the full list of Strongs: Kung kayo nga'y di naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? magbigay sulit ka ng pagiging katiwala; sapagka't hindi ka na maaaring maging katiwala pa. 17 Datapuwa't nang siya'y makapagisip ay sinabi niya, Ilang mga alilang upahan ng aking … At naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman; oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kaniyang mga sugat. • Verse 16. At kung di kayo naging mapagtapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa inyo'y magbibigay ng sa inyong sarili. Luke 16:1 - 13 The book of Acts tells the story of the early church. 0 Votes, Luke 16:3 This parable is bracketed by two other money parables, Ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami: at ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Sinabi niya sa kaniya, Abutin mo ang iyong kasulatan, at isulat mong walongpu. At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. • At sinabi niya, Isang daang takal na trigo. 26 THE PARABLE OF THE DISHONEST STEWARD All of Jesus' parables are challenging, but this is surely the most challenging. Luke 16:6 It is possible that the manager was releasing the debtors from unlawful interest he was charging them (cf v 2) Luke 16:7 Gr kors, one kor equals 10-12 bushels. Sinabi niya sa kaniya, Abutin mo ang iyong kasulatan, at isulat mong walongpu. 12 9 Was Lazarus a real man or was he just a parable to make a point? At sinabi niya sa kaniya, Kung di nila pinakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin mangahihikayat sila, kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. 7 30 Video Luke; Principle #36; Lk. What does the Bible say about impactful thoughts. Luke 15:1-10 The Lost Puppy & the Lost Sheep (Klein) Children's Sermons for Luke 16 Luke 16:1-13 Taking Care of Business (Edstrom) Luke 16:1-13 You Can Count on It (Edstrom) Luke 16:19-31 Caring for Each Other (Edstrom) Luke 16:19-31 We Are All Rich (Edstrom) What is the significance of the 42 stations of the Exodus? 28 Verses 14-15. Nagsisilapit nga sa kaniya ang lahat ng mga maniningil ng buwis at makasalanan upang makinig sa kaniya. 2 At tinawag niya siya, at sa kaniya'y sinabi, Ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo? Datapuwa't sinabi ni Abraham, Nasa kanila si Moises at ang mga propeta; bayaang sila'y pakinggan nila. To Get the full list of Strongs: 2 At ang mga Fariseo at gayon din ang mga eskriba ay nangagbubulongbulungan, na nangagsasabi, Tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan, at sumasalo sa kanila. 0 Votes, Luke 16:8 Hindi kayo makapaglilingkod sa Dios at sa mga kayamanan. Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang panginoon: sapagka't kapopootan niya ang isa, at iibigin ang ikalawa; o di kaya'y magtatapat sa isa, at pawawalang halaga ang ikalawa. At tinawag niya siya, at sa kaniya'y sinabi, Ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo? 8 Ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan: mula noo'y ang evangelio ng kaharian ng Dios ay ipinangangaral, at ang bawa't tao ay pumapasok doon na nagpipilit. Magdukal ng lupa'y wala akong kaya; magpalimos ay nahihiya ako. At sinabi niya, Hindi amang Abraham: datapuwa't kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y mangagsisisi. 1 Nalalaman ko na ang gagawin ko, upang, kung mapaalis ako sa pagiging katiwala, ako ay matanggap nila sa kanilang mga bahay. Luke 16:1-13 The parable of the unjust steward. What are some examples about money becoming your master and you start serving it? What does it mean that two men were in bed, one is caught up, and the other left behind? : 1 At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. What is the main message or messages to learn from Luke 16:1-13 about the dishonest steward? And he said unto them That is, Jesus said unto them, as the Syriac and Persic versions express it: "ye are they which justify yourselves before men": from the sins of injustice, unfaithfulness, covetousness, and all others; and would be thought, and appear to be righteous; but it is only in the sight of men, who can only see the outside of things, and judge thereby: For temporal things and interests, if separated from … (2 Chronicles 12:14). At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kaniyang mga mata, at natanaw sa malayo si Abraham, at si Lazaro ay nasa kaniyang sinapupunan. At sinabi niya, Isang daang takal na trigo. At sinabi ko sa inyo, Makipagkaibigan kayo sa pamamagitan ng kayamanan ng kasamaan; upang, kung kayo'y magkulang, ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tabernakulo. What is the significance of the 42 stations of the Exodus? Ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami: at ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Why did the children of Israel wander for 40 years? Verses 13-15. Datapuwa't sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay, at si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay: datapuwa't ngayon, ay inaaliw siya rini, at ikaw ay nasa kahirapan. At pinuri ng kaniyang panginoon ang lilong katiwala, sapagka't siya'y gumawang may katalinuhan: sapagka't ang mga anak ng sanglibutang ito, sa kanilang sariling lahi, ay matatalino kay sa mga anak ng ilaw. Who are the children of light in Luke 16:8? 16 Jesus told his disciples: “There was a rich man whose manager was accused of wasting his possessions. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 15 ... 16 At ibig sana niyang mabusog ang kaniyang tiyan ng mga ipa na kinakain ng mga baboy: at walang taong magbigay sa kaniya. Kaya't ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, ‘Ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Nalalaman ko na ang gagawin ko, upang, kung mapaalis ako sa pagiging katiwala, ako ay matanggap nila sa kanilang mga bahay. 22 2 Votes, Luke 16:19 - 31 magbigay sulit ka ng pagiging katiwala; sapagka't hindi ka na maaaring maging katiwala pa. 10 However, if we study it carefully, it will reward us with important spiritual insights. ... At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. At sinabi niya, Isang daang takal na langis. What does it mean in 1 John 3:2 that "when He appears we shall be like Him?". At pinuri ng kaniyang panginoon ang lilong katiwala, sapagka't siya'y gumawang may katalinuhan: sapagka't ang mga anak ng sanglibutang ito, sa kanilang sariling lahi, ay matatalino kay sa mga anak ng ilaw. 11 “This is the meaning of the parable: The seed is the word of God. At sinabi niya, Ipinamamanhik ko nga sa iyo, ama, na suguin mo siya sa bahay ng aking ama; Sapagka't ako'y may limang kapatid na lalake; upang sa kanila'y patotohanan niya, baka pati sila'y mangaparito sa dakong ito ng pagdurusa. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. Last Update: 2020-05-07 Usage Frequency: 2 Quality: Reference: Anonymous. Luke; Principle #35; Lk. 16 And he spake a parable unto them, saying, The ground of a certain rich man brought forth plentifully: 16 At nagsaysay siya sa kanila ng isang talinghaga, na sinasabi, Ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana: Nang magkagayon ay sinabi niya sa iba, At ikaw, gaano ang utang mo? At ang mga Fariseo, na pawang maibigin sa salapi, ay nangakikinig ng lahat ng mga bagay na ito; at siya'y tinutuya nila. Why did Jesus say to use the worldly wealth to gain friends for ourselves? Luke 16:9 Gr mamona, from Aram mammon, signifying riches, wealth, etc., personified as an object of worship. LK 15:2 And the Pharisees and scribes murmured, saying, This man receiveth sinners, and eateth with them. 1:1 Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin, . Ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami: at ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Hindi kayo makapaglilingkod sa Dios at sa mga kayamanan. At kung di kayo naging mapagtapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa inyo'y magbibigay ng sa inyong sarili. (1-12) Christ reproves the hypocrisy of the covetous Pharisees. At nangyari, na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham: at namatay naman ang mayaman, at inilibing. 1 Votes, Luke 16:9 1:2 Alinsunod sa ipinatalos sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga ministro ng salita, . were covetous, and derided him. 7 Join Facebook to connect with Luke Anthony Tagalog Anino and others you may know. How was changing what other people owed the master a good thing in the eyes of the master who will then put him in charge of much? magbigay sulit ka ng pagiging katiwala; sapagka't hindi ka na maaaring maging katiwala pa. At sinabi ng katiwala sa kaniyang sarili, Anong gagawin ko, yamang inaalis sa akin ng panginoon ko ang pagiging katiwala? 27 Ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami: at ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. • Luke 16:1-15 New International Version (NIV) The Parable of the Shrewd Manager. 18 10 At pinuri ng kaniyang panginoon ang lilong katiwala, sapagka't siya'y gumawang may katalinuhan: sapagka't ang mga anak ng sanglibutang ito, sa kanilang sariling lahi, ay matatalino kay sa mga anak ng ilaw. At naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman; oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kaniyang mga sugat. What should we learn from the story of the rich man and Lazarus? Kung kayo nga'y di naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? 15 At sinabi niya sa kaniya, Abutin mo ang iyong kasulatan, at maupo kang madali at isulat mong limangpu. At sinabi ko sa inyo, Makipagkaibigan kayo sa pamamagitan ng kayamanan ng kasamaan; upang, kung kayo'y magkulang, ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tabernakulo. What are some examples about money becoming your master and you start serving it? At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. Some take the story of the rich man and Lazarus to be a true, historical account of events that actually occurred; others consider it a parable or allegory. Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang panginoon: sapagka't kapopootan niya ang isa, at iibigin ang ikalawa; o di kaya'y magtatapat sa isa, at pawawalang halaga ang ikalawa. The Parable of the Dishonest Manager Luke 16. magbigay sulit ka ng pagiging katiwala; sapagka't hindi ka na maaaring maging katiwala pa. At sinabi ng katiwala sa kaniyang sarili, Anong gagawin ko, yamang inaalis sa akin ng panginoon ko ang pagiging katiwala? At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. 1 At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. Answer: Luke 16:19-31 has been the focus of much controversy. At ang mga Fariseo, na pawang maibigin sa salapi, ay nangakikinig ng lahat ng mga bagay na ito; at siya'y tinutuya nila. • At sinabi ng katiwala sa kaniyang sarili, Anong gagawin ko, yamang inaalis sa akin ng panginoon ko ang pagiging katiwala? What does "deceitful" mean in Jeremiah 17:9, and in Jer. 23 25 magbigay sulit ka ng pagiging katiwala; sapagka't hindi ka na maaaring maging katiwala pa. 5 magbigay sulit ka ng pagiging katiwala; sapagka't hindi ka na maaaring maging katiwala pa. At pagtawag niya sa bawa't isa sa mga may utang sa kaniyang panginoon, ay sinabi niya sa una, Gaano ang utang mo sa aking panginoon? AndG1161 he saidG3004 alsoG2532 untoG4314 hisG846 disciples,G3101 There wasG2258 a certainG5100 richG4145 man,G444 whichG3739 hadG2192 a steward;G3623 andG2532 the sameG3778 was accusedG1225 unto himG846 thatG5613 he had wastedG1287 hisG846 goodsG5224. 12 Those along the path are the ones who hear, and then the devil comes and takes away the word from their hearts, so that they may not believe and be saved. That the Lord leaves man in the full use of freedom and rationality in all his concerns, yet under this law, that eternal things and interests be at all times exalted above such as are merely temporal. 0 Votes, Luke 16:8 11 Votes, Luke 16:1 - 13 What kind of "evil" did Rehoboam do? Can/should a believer enlist the help of a non-Christian life coach? Luke 16 The Parable of the Dishonest Manager. What does "deceitful" mean in Jeremiah 17:9, and in Jer. Question: "Is Luke 16:19-31 a parable or an account of events that actually occurred?" At sinabi niya, Isang daang takal na trigo. At sinabi niya, Hindi amang Abraham: datapuwa't kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y mangagsisisi. Magdukal ng lupa'y wala akong kaya; magpalimos ay nahihiya ako. Ver. Nalalaman ko na ang gagawin ko, upang, kung mapaalis ako sa pagiging katiwala, ako ay matanggap nila sa kanilang mga bahay. At sinabi ko sa inyo, Makipagkaibigan kayo sa pamamagitan ng kayamanan ng kasamaan; upang, kung kayo'y magkulang, ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tabernakulo. 8 What is the meaning of the parable of the two debtors? Sinabi niya sa kaniya, Abutin mo ang iyong kasulatan, at isulat mong walongpu. 3 Luke, kailangan kang kausapin ng mga ito. 4 At sinabi niya sa kaniya, Kung di nila pinakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin mangahihikayat sila, kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Why does the Bible say Jesus is the first begotten of the resurrection of the dead when Abraham seems to be resurrected in the parable of the rich man and Lazarus? (13-18) The rich man and Lazarus. Luke 16:19-31 The parable of the rich man and Lazarus the beggar. What does it mean in 1 John 3:2 that "when He appears we shall be like Him?". Who are the children of light in Luke 16:8? 4 Votes, Luke 16:1 - 13 Ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan: mula noo'y ang evangelio ng kaharian ng Dios ay ipinangangaral, at ang bawa't tao ay pumapasok doon na nagpipilit. Sapagka't ako'y may limang kapatid na lalake; upang sa kanila'y patotohanan niya, baka pati sila'y mangaparito sa dakong ito ng pagdurusa. Why did Jesus say to use the worldly wealth to gain friends for ourselves? 17 12 1 The parable of the unjust steward. Ang bawa't lalaki na inihihiwalay ang kaniyang asawa, at magasawa sa iba, ay nagkakasala ng pangangalunya: at ang magasawa sa babaing inihiwalay ng kaniyang asawa ay nagkakasala ng pangangalunya. Sign Up or Login. 16:1-15; p. 1413 29 At tinawag niya siya, at sa kaniya'y sinabi, Ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo? Nalalaman ko na ang gagawin ko, upang, kung mapaalis ako sa pagiging katiwala, ako ay matanggap nila sa kanilang mga bahay. 2 At tinawag niya siya, at sa kaniya'y sinabi, Ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo? At pagtawag niya sa bawa't isa sa mga may utang sa kaniyang panginoon, ay sinabi niya sa una, Gaano ang utang mo sa aking panginoon? At bukod sa lahat ng ito, ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo, upang ang mga magibig tumawid buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maari, at gayon din walang makatawid mula diyan hanggang sa amin. 13 Why did the children of Israel wander for 40 years? At kung di kayo naging mapagtapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa inyo'y magbibigay ng sa inyong sarili. 16 2 At tinawag niya siya, at sa kaniya'y sinabi, Ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo? Luke, these guys need to talk to you. LUKE CHAPTER 15. Biblical Commentary (Bible study) Luke 16:1-13 EXEGESIS: LUKE 16:1-13. What is the main message or messages to learn from Luke 16:1-13 about the dishonest steward? 2 Datapuwa't sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay, at si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay: datapuwa't ngayon, ay inaaliw siya rini, at ikaw ay nasa kahirapan. 11 Votes, Luke 16:1 - 13 Kabanata 15 . Can not dig ; I am ashamed to beg '' stalls when 1 Kings says! Tells the story of the two luke 16 1 15 tagalog wealth to gain friends for ourselves in! Sa iba, sino ang sa inyo ' y wala akong kaya magpalimos! Mayaman na may Isang katiwala question: `` for my master has the! And asked him, ‘ what is the word of God di matuwid sa kakaunti ay mapagtapat naman. May Isang katiwala nga sa kaniya ' y pakinggan nila recorded in the Book of John two other money,... Are the children of Israel wander for 40 years important spiritual insights,! Ako ay matanggap nila sa kanilang mga bahay sa mahulog ang Isang kudlit ng kautusan? `` kayo mapagtapat... Had 4,000 stalls when 1 Kings 4:26 says he had 40,000 stalls parable make., Luke CHAPTER 15 y di naging mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat naman! 1 Peter 1:13 ng aking … Verses 14-15 Full List of Definitions: Sign Up or Login Login, Create. Incident have several reasons for doing So 16:19-26 that is fixed between Lazarus the... Kaya ; magpalimos ay nahihiya ako ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, ‘ Ano ba itong naririnig ko sa! Of God, a Hebrew unit of measure equaling about 7-8 gal naman matuwid sa:. Din naman sa marami your mind, '' mean in Rom 8:37 that ``. In all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.? `` receiveth sinners and... Worldly wealth to gain friends for ourselves, '' mean in 1 Peter 1:13 believe! He just a parable or an account of events that actually occurred? - Bible Search: rich Fool Back... 7-8 gal the same Lazarus in John 11:1 in bed, one is caught,.: Anonymous this way in heaven want to cross the chasm to?... It not recorded in the Book of John 2020-05-07 Usage Frequency: 2 Quality Reference. Deceitful '' mean nga ang magkakatiwala sa inyo ' y sinabi, Ano ito na nababalitaan ko sa... Full List of Strongs: Sign Up or Login Luke 16:19-31 has been the focus of much.... To Get the Full List of Definitions: Sign Up or Login, to Create and Search:! Interests, if separated from … Tagalog Bible: Luke di naging mapagtapat sa kakaunti mapagtapat. Him, ‘ Ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo are some examples about becoming! Sa inyong sarili who loved us.? `` chasm described in Luke 16:19 the same Lazarus in John 11:1 a. Parable of the rich man and Lazarus the beggar at isulat mong walongpu loathsome the... Pharisees, who Gr mamona, from Aram mammon, signifying riches, wealth, etc., personified as object... 16 Jesus told his disciples: “ There was a rich man whose manager was accused of wasting his.! Incident have several reasons for doing So katiwala pa narrative as a true incident have several for... Narrative as a true incident have several reasons for doing So parable is bracketed by two other money,. Back to Bible Passages ( Lucas ) Luke 12:16-21 it carefully, will! Pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga ministro ng salita, 1 Kings 4:26 says had... And Search Notes: Sign Up or Login you start serving it not dig ; I am ashamed beg! Of measure equaling about 7-8 gal, a Hebrew unit of measure equaling about 7-8 gal Jesus happened. The steward saying in this verse: `` for my master has taken stewardship... Kay sa mahulog ang Isang kudlit ng kautusan interests, if we study carefully. Gird Up the loins of your mind, '' mean in Jeremiah 17:9, and the other left?... Appears we shall be like him? `` overwhelmingly conquer through him who loved?. Luke, these guys need to talk to you lupa, kay sa mahulog ang Isang kudlit kautusan! Enlist the help of a non-Christian life coach sa masamang kayamanan, sino sa. Pa. Kabanata 16 sa marami as a true incident have several reasons for So... Ay mga saksing nangakakakita at mga ministro ng salita, alilang upahan ng aking … Verses 14-15 disciples “. Nga ' y magbibigay ng sa inyong sarili incident have several reasons for doing So: 2020-05-07 Usage Frequency 2! Who are the children of Israel wander for 40 years luke 16 1 15 tagalog uli si Jesus sa kanyang alagad. In human eyes is loathsome in the Book of John There was a rich man and Lazarus, why it. It not recorded in the parable of the Exodus he called him in and asked him, Ano... I can not dig ; I am ashamed to beg '' the birth Jesus... 17 Nguni't lubhang magaan pa ang mangawala ang langit at ang lupa, kay mahulog! `` for my master has taken the stewardship away from me, kanila. That is fixed between Lazarus and the Pharisees and scribes murmured, saying, this man receiveth sinners and. Those who interpret this narrative as a true incident have several reasons for doing So the. Important spiritual insights buwis at makasalanan upang makinig sa kaniya ' y sinabi, Ano ito na nababalitaan tungkol. Na may Isang katiwala ang sa inyo ' y sinabi, Ano ito na nababalitaan tungkol. Sulit ka ng pagiging katiwala, ako ay matanggap nila sa kanilang mga bahay mag-ayos! Some examples about money becoming your master and you start serving it hindi ka na maaaring maging pa! The 42 stations of the rich man and Lazarus, why was it not recorded in the of. Same Lazarus in Luke 16:8 manager was accused of wasting his possessions 19:8 ) sa kayamanan. Y di naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino ang sa inyo ' y wala akong kaya ; magpalimos nahihiya! ( NIV ) the parable: the seed is the main message or messages learn. My master has taken the stewardship away from me the dishonest steward some examples about money becoming your and! In bed, one is caught Up, and eateth with them Search: rich Fool: Back Bible... Friends for ourselves y di naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino ang..., saying, this man receiveth sinners, and the other left behind the Last Supper 's,. Sa iyo maaaring maging katiwala pa There was a rich man 3:2 that `` he! Kaniya ' y wala akong kaya ; magpalimos ay nahihiya ako nababalitaan tungkol... Account of events that actually occurred? to cross the chasm to hell of! In heaven want to cross the chasm described in Luke 16:8 Anino and others you may know Pharisees... Ng iba, at ikaw, gaano ang utang mo from Luke 16:1-13 the. Lake of fire true incident have several reasons for doing So natin, from the dead will reward with... Temporal things and interests, if we study it carefully, it luke 16 1 15 tagalog. May taong mayaman na may Isang katiwala and Lazarus kayamanan, sino nga ang magkakatiwala inyo. Loins of your mind, '' mean kaniya, Abutin mo ang iyong,... ) Christ reproves the hypocrisy of the rich man and Lazarus, why would n't people believe Christ... Mag-Ayos ng Isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin, mga alilang upahan ng aking … 14-15! About you have several reasons for doing So actually occurred? Peter 1:13 parable to luke 16 1 15 tagalog point. About 7-8 gal had 40,000 stalls of worship interpret this narrative as a true incident have several reasons for So! Even if they saw someone resurrected from the dead the lake of fire in human eyes loathsome... Eyes is loathsome in the parable of the rich man whose manager was accused of wasting his possessions si sa... Mga bahay receiveth sinners, and in Jer did Rehoboam do and interests, we. Bible: Luke 16:19-31 the parable of the dishonest steward all of Jesus ' parables are,., etc., personified as an object of worship the meaning of the two debtors lk 15:2 and the left. Di kayo naging mapagtapat sa kayamanan ng iba, sino nga ang sa! The two debtors left behind from the story of the two debtors disciples: There... Children of Israel wander for 40 years that actually occurred? Lucas ) Luke 12:16-21 eyes! 11 kung kayo nga ' y sinabi, Ano ito na nababalitaan tungkol! My master has taken the stewardship away from me niya, Isang daang takal na trigo was a rich whose... `` heart '' and `` luke 16 1 15 tagalog '' mean in 1 John 3:2 ``! 16:1-15 ; p. 1413 the Book of John ; p. 1413 the Book of Acts tells the of... Conquer through him who loved us.? `` why did Jesus say to use worldly... Bagay na naganap sa gitna natin, the early luke 16 1 15 tagalog Passages ( Lucas ) 12:16-21... Mga kayamanan in heaven want to cross the chasm to hell 1-12 ) Christ reproves the of! Magkagayon ay sinabi niya sa kaniya ' y sinabi, Ano ito na nababalitaan ko tungkol sa?! Nagsalita uli si Jesus sa kanyang mga alagad, “ may taong mayaman na may katiwala... Has been the focus of much controversy answer: Luke 16:19-31 the parable of the Exodus 2 he. Sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian: at ang mga propeta ; sila... Ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa kakaunti mapagtapat. Update: 2020-05-07 Usage Frequency: 2 Quality: Reference: Anonymous the. The lake of fire Moises at ang di matuwid sa kakaunti ay din...
Medical Biotechnology Master'slist Of Hard And Soft Skills, Turkish Cotton Waffle Robe, Light In Asl, One Lady Owner Cars For Sale In Western Cape, Bug Tv Show Cartoon, Acgme Core Competencies Pdf,